Odtis

Odtis

Izdajatelj:

OXYHELP INDUSTRY SRL

 • Generalni direktor: Valentin Ovidiu Ancuta
 • Naslov: Sos. Panduri no. 15, Bl. P18, SC. 1, Et. 2, Ap. 7 Sector 5, 050652, Bucuresti, Romania
 • Telefon: +40724592381
 • E-Mail: office@oxyhelp.com
 • Okrožno sodišče in številka: Gospodarska Zbornica REG Št. J40/23073/1994
 • Davčna št. RO6598397
 • © OXYHELP INDUSTRY SRL. Vse pravice pridržane

politika zasebnosti

navdušeni smo, da vas zanima naše podjetje. Zaščita podatkov ima v vodstvu družbe OXYHELp iNDustrY sRL še posebej visoko prioriteto. uporaba spletnih strani družbe OXYHELp iNDustrY sRL je mogoča brez posredovanja osebnih podatkov; v kolikor pa želi podatkovni subjekt preko naše spletne strani uporabljati specifične poslovne storitve, utegne biti pogoj za izvedbo določene storitve obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in ni zakonske podlage za takšno obdelavo, običajno pridobimo soglasje od podatkovnega subjekta. Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-naslov ali telefonska številka poslovnega subjekta mora biti vedno v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDpR) in v skladu z nacionalnimi predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za družbo OXYHELp iNDustrY sRL. s to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje širši javnosti predstaviti naravo, obseg in namen zbiranja osebnih podatkov, ki jih uporabljamo in obdelujemo. poleg tega podatkovne subjekte s to izjavo o varstvu podatkov obveščamo o pravicah, ki jih imajo. OXYHELp iNDustrY sRL je kot upravljavec uvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj učinkovite zaščite osebnih podatkov, obdelanih preko te spletne strani. Kljub temu lahko imajo prenosi podatkov preko interneta varnostne vrzeli, zato popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. posledično vsem podatkovnim subjektom omogočamo, da prenesejo osebne podatke na drug način, npr. preko telefona.

1. Definicije

izjava o varstvu podatkov družbe OXYHELp iNDustrY sRL temelji na izrazih, ki jih je uporabil evropski zakonodajalec za sprejetje splošne uredbe o varstvu podatkov (GDpR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva širši javnosti, ter našim strankam in poslovnim partnerjem. Da bi to zagotovili je treba najprej pojasniti uporabljeno terminologijo in this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

 • a) Osebni podatki

  Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano ali opredeljivo fizično osebo (»podatkovni subjekt«). Opredeljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, predvsem s sklicevanjem na identifikatorje, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikatorji, ali na osnovi enega ali več dejavnikov, ki so specifični za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali socialno identiteto posamezne fizične osebe.

 • b) podatkovni subjekt

  podatkovni subjekt je vsaka opredeljena ali identificirana fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

 • c) Obdelava

  Obdelava je vsaka operacija ali sklop operacij, ki se izvaja na osebnih podatkih ali na sklopih osebnih podatkov, ne glede na to, ali se izvaja na samodejne načine, kot je zbiranje, evidentiranje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali na drug način dajanje na voljo, usklajevanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje

 • d) Omejitev obdelave

  Omejevanje obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove prihodnje obdelave.

 • e) profiliranje

  profiliranje označuje vsako obliko samodejne obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe osebnih podatkov za oceno določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov, ki se nanašajo na poslovno in delovno uspešnost te fizične osebe, njen ekonomski položaj, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali gibanje.

 • f) psevdonimizacija

  psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na tak način, da podatkov ni več mogoče pripisati posameznemu podatkovnemu subjektu brez uporabe dodatnih podatkov, pod pogojem, da se takšni dodatni podatki hranijo ločeno in so skladni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi s katerimi se zagotovi, da se osebni podatki ne pripisujejo identificirani ali opredeljivi fizični osebi.

 • g) upravljavec ali upravljavec, ki je odgovoren za obdelavo

  upravljavec ali upravljavec, ki je odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki samostojno ali skupaj z drugimi določi namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so nameni in sredstva tovrstne obdelave določeni z zakonodajo unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo z zakonodajo unije ali države članice.

 • h) Obdelovalec

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v pristojnosti upravljavca.

 • i) prejemnik

  prejemnik je fizična ali pravna oseba, javna oblast, agencija ali drugo telo, kateremu se razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar pa se javne oblasti, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene preiskave v skladu z zakonodajo unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih oblasti mora biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

 • j) tretja stranka

  tretja stranka je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni podatkovni subjekt, upravljavec, obdelovalec in oseba, ki je pod neposrednim nadzorom upravljavca, ali obdelovalca pooblaščena za obdelavo osebnih podatkov

 • k) privolitev

  privolitev podatkovnega subjekta je vsaka prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna navedba želje posameznika, ki z izjavo ali z jasnim pozitivnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo svojih osebnih podatkov.

2. ime in naslov upravljavca

upravljavec za namene splošne uredbe o varstvu podatkov (GDpR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb, povezanih z varstvom podatkov, je: OXYHELp iNDustrY sRL sos. panduri nr. 15, bl. p18, sC. 1, Et. 2, ap. 7, sector 5, 050652, bucuresti, ROMaNia phone:+40724592381 email: office@oxyhelp.com Website: www.oxyhelp.com

3. piškotki

spletne strani družbe OXYHELp iNDustrY sRL uporabljajo piškotke. piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v računalniškem sistemu preko spletnega brskalnika. Veliko spletnih strani in strežnikov uporablja piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovan iD piškotka. iD piškotka je edinstven identifikator piškotka. sestavljen je iz niza znakov, ki lahko spletne strani in strežnike dodelijo določenemu spletnemu brskalniku, kjer se piškotek shrani. Na tak način obiskane spletne strani in strežniki prepoznajo razliko med posameznim brskalnikom uporabnika, ki vsebuje različne piškotke kot drugi brskalniki. specifičen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z uporabo edinstvenega iD piškotka. OXYHELp iNDustrY sRL lahko z uporabo piškotkov uporabnikom te spletne strani zagotovi prijaznejšo uporabniško izkušnjo in storitve, katerih izvedba brez nastavitve piškotkov ne bi bila možna. Z uporabo piškotkov lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo in prilagodimo uporabnikom. Kot smo že zgoraj omenili, piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen prepoznavanja je, da uporabnikom olajšamo uporabo naše spletne strani. posameznemu uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke podatkov ni treba vnesti ob vsakem dostopu spletne strani, saj to stori spletna stran, piškotek pa se shrani v računalniškem sistemu uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. spletna trgovina s piškotkom zabeleži izdelke, ki jih je kupec položil v virtualno košarico. podatkovni subjekt lahko piškotke kadarkoli onemogoči preko naše spletne strani s pomočjo ustrezne nastavitve spletnega brskalnika in tako trajno zavrne shranjevanje piškotkov. Že nameščeni piškotki se lahko kadarkoli izbrišejo preko spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij. To je mogoče izvesti v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če podatkovni subjekt v svojem spletnem brskalniku piškotke onemogoči, obstaja možnost, da mu naša spletna stran ne bo omogočala uporabo vseh funkcij.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

spletna stran družbe OXYHELp iNDustrY sRL zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko podatkovni subjekt ali samodejni sistem obišče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Med podatki, ki se zbirajo so lahko: (1) uporabljena vrsta brskalnika in njegova različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja dostopni sistem, (3) spletno mesto, s katerega dostopni sistem dostopa do naše spletne strani (t. i. napotitelji), (4) obiskane pod-strani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (ip naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vsi ostali podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše informacijske sisteme. OXYHELp iNDustrY sRL pri uporabi tovrstnih splošnih podatkov in informacij ne ustvarja mnenja o podatkovnem subjektu. Te podatki potrebujeme le, da (1) pravilno posredujemo vsebino naše spletne strani, (2) optimiziramo vsebino naše spletne strani in njeno oglaševanje, (3) zagotovimo dolgoročno sposobnost delovanja naših informacijskih sistemov in tehnologije spletne strani ter (4) organom kazenskega pregona zagotovimo informacije, ki so potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. OXYHELp iNDustrY sRL torej statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije z namenom povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja ter zagotavljanja optimalne ravni varstva obdelovanih osebnih podatkov. anonimni podatki v dnevničnih datotekah strežnika se hranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih podatkovni subjekt posreduje.

5. Registracija na naši spletni strani

podatkovni subjekt ima možnost, da se registrira na spletni strani upravljavca s posredovanjem svojih osebnih podatkov. Kateri osebni podatki so posredovani upravljavcu je določeno z ustrezno vnosno masko, ki se uporablja pri registraciji. Osebni podatki, ki jih posreduje podatkovni subjekt se zbirajo in hranijo izključno za notranje potrebe upravljavca in za izključno njegove lastne namene. upravljavec lahko zahteva prenos na enega ali več obdelovalcev (npr. dostavno službo), ki osebne podatke prav tako uporabljajo za notranje namene, ki so pripisani upravljavcu. Z registracijo na spletni strani upravljavca se shrani tudi naslov ip, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (isp) in uporablja podatkovni subjekt, ter datum in čas registracije. Osnova za shranjevanje teh podatkov je dejstvo, da je to edini način za preprečevanje zlorabe naših storitev in v določenih primerih, za omogočanje izvedbe preiskave storjenih kaznivih dejanj. s tega vidika je shranjevanje tovrstnih podatkov potrebno za zagotavljanje zaščite upravljavca. Ti podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen če obstaja zakonska obveznost posredovanja podatkov, oziroma, če je namen prenosa kazenski pregon. Registriranje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, s prostovoljno navedbo osebnih podatkov upravljavcu omogoči, da podatkovnemu subjektu ponudi vsebine ali storitve, ki se lahko zaradi njihove narave ponudijo samo registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko osebne podatke, ki so bili navedeni med registracijo, kadarkoli spremenijo, ali jih popolnoma izbrišejo iz baze podatkov upravljavca. upravljavec podatkov mora na zahtevo vsakemu podatkovnemu subjektu predložiti podatke o tem, kateri njihovi osebni podatki so shranjeni. poleg tega mora upravljavec na zahtevo ali opombo podatkovnega subjetka popraviti ali izbrisati osebne podatke, če za hrambo the podatkov ni zakonsko predpisanih obveznosti. V zvezi s tem so posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot kontaktne osebe na voljo vsi zaposleni pri upravljavcu.

6. Naročilo na novice

Na spletni strani družbe OXYHELp iNDustrY sRL imajo uporabniki možnost, da se naročijo na naše novice. Vnosna maska, ki se uporablja za ta namen določa, kateri osebni podatki se posredujejo, kot tudi kdaj se novice pri upravljavcu naročijo. OXYHELp iNDustrY sRL svoje stranke in poslovne partnerje z novicami redno obvešča o ponudbah podjetja. Novice podjetja lahko posameznik prejema le, če (1) ima veljaven e-naslov in (2) je naročen na prejemanje novic. iz pravnih razlogov bo elektronsko potrdilo poslano na e-naslov, ki ga je podatkovni subjekt navedel ob registraciji za pošiljanje novic, s postopkom dvojne potrditve prijave. Ta elektronska potrditev se uporablja za dokazovanje, da je lastnik elektronskega naslova podatkovni subjekt, ki je pooblaščen za prejemanje novic. Med registracijo za novice shranjujemo tudi ip naslov računalniškega sistema, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (isp) in uporablja podatkovni subjekt ob registraciji, ter datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno za razumevanje (potencialne) zlorabe elektronskega naslova podatkovnega subjekta in zato služi kot pravna zaščita upravljavca. Osebni podatki, ki so zbrani ob registraciji in naročanju na novice, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje naših novic. poleg tega se naročniki na novice lahko obvestijo po elektronski pošti, če je to pogoj za izvajanje storitve posredovanja novic ali postopka registracije, kot je to lahko v primeru sprememb ponudbe novic ali v primeru sprememb tehničnih okoliščin. Osebni podatki, ki se zbirajo s storitvijo novic, ne bodo posredovani tretjim osebam. podatkovni subjekt lahko kadarkoli prekliče naročnino na naše novice. privolitev v shranjevanje osebnih podatkov podatkovnega subjekta ob naročilu na prejemanje novic se lahko kadarkoli prekliče. Za namene preklica privolitve je v vseh elektronskih novicah navedena ustrezna povezava do preklica. prav tako je mogoče kadarkoli preklicati naročnino na novice neposredno na spletni strani upravljavca, ali to sporočiti upravljavcu na drug način.

7. Naročila na novice-sledenje

Novice OXYHELp iNDustrY sRL vsebujejo tako imenovane sledilne piksle. sledilni piksli so miniaturne grafične podobe, vgrajene v posamezna elektronska sporočila, ki se pošiljajo v formatu html, in omogočajo zapisovanje in analizo dnevniških datotek. slednje pa nudi vpogled v statistično analizo uspešnosti in neuspešnosti spletnih tržnih kampanj. OXYHELp iNDustrY sRL lahko na podlagi vgrajenega sledilnega piksla vidi, če in kdaj podatkovni subjekt odpre elektronsko pošto in katere povezave v elektronski pošti uporablja Tovrstne osebne podatke, zbrane v sledilnih pikslih, ki jih vsebujejo novice, shranjuje in analizira upravljavec za optimizacijo pošiljanja novic, pa tudi da lahko vsebino novic v prihodnje še bolj prilagodi posameznikovim interesom. Tovrstni osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Vsi podatkovni subjekti lahko kadarkoli prekličejo svojo izjavo s privolitvijo, ki je bila izdana s postopkom dvojne potrditve prijave. po preklicu bo te osebne podatke upravljavec izbrisal. OXYHELp iNDustrY sRL odpoved naročnine na novice kot smatra preklic privolitve.

8. Možnost stika preko spletne strani

spletna stran družbe OXYHELp iNDustrY sRL vsebuje podatke, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem ter neposredno komunikacijo, kar vključuje tudi splošni naslov elektronske pošte (e-naslov). Če se podatkovni subjekt obrne na upravljavca po elektronski pošti ali preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje samodejno shranijo. Tovrstni osebni podatki, ki jih podatkovni subjekt prostovoljno posreduje upravljavcu podatkov, se hranijo za namene obdelave ali stika s podatkovnim subjektom. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

9. Funkcija komentiranja na blogu na spletni strani

OXYHELp iNDustrY sRL uporabnikom ponuja možnost, da na spletnem mestu upravljavca komentirajo posamezne prispevke na blogu. blog je javno dostopno spletno mesto preko katerega lahko eden ali več posameznikov, t.i. blogerjev ali spletnih blogerjev, objavlja članke ali zapisuje misli v t.i. blogih. Objave na blogu lahko običajno komentirajo tretje osebe. Če podatkovni subjekt ustvari komentar na blogu, ki je objavljen na tej spletni strani, se tudi komentarji podatkovnega subjekta shranijo in objavijo skupaj s podatki o času in datumu nastanka komentarja in uporabniku (njegovemu psevdonimu). poleg tega se zabeleži tudi ip naslov, ki ga ponudnik internetnih storitev (isp) dodeli podatkovnemu subjektu. shranjevanje ip naslova se izvaja iz varnostnih razlogov, za primere, ko podatkovni subjekt krši pravice tretjih oseb, oziroma z določenim komentarjem objavi nezakonite vsebine. shranjevanje teh osebnih podatkov je zato v interesu upravljavca podatkov, saj ga v primeru kršitve ti podatki lahko pravno razbremenijo. Tovrstni zbrani osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen kadar je prenos zakonsko zahtevan ali služi cilju zaščite interesov upravljavca podatkov.

10. Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

upravljavec podatkov obdeluje in hrani osebne podatke podatkovnega subjekta samo dokler je to potrebno za doseganje namena hrambe, ali če to odobri evropski zakonodajalec, ali drugi zakonodajalci v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca. Če namen shranjevanja ni primeren, ali če se obdobje shranjevanja, ki ga predpiše evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, izteče, se osebni podatki v skladu z zakonskimi zahtevami redno blokirajo, ali izbrišejo.

11. pravice podatkovnega subjekta

 • a) pravica do potrditve

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo priznava evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi potrditev, če ta obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Če podatkovni subjekt želi uveljavljati to pravico do potrditve, lahko kadarkoli kontaktira zaposlene pri upravljavcu.

 • b) pravica do dostopa

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca kadarkoli brezplačno pridobi podatke o svojih shranjenih osebnih podatkih in zahteva njihovo kopijo. Obenem evropske direktive in uredbe podatkovnemu subjektu omogočajo dostop do naslednjih podatkov in dajejo naslednje pravice:

  • nameni obdelave;
  • nameni obdelave;
  • kategorije obdelovanih osebnih podatkov;
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo osebni podatki razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kjer je možno, predvideno obdobje shranjevanja podatkov, ali, če to ni mogoče merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
  • pravica, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo an podatkovni subjekt, ali pravica do nasprotovanja tovrstni obdelavi;
  • pravica, da se pritoži pri nadzornem organu;
  • če se osebni podatki podatkovnega subjekta ne zbirajo, vsi razpoložljivi podatki o njihovem viru;
  • o obstoju samodejnega odločanja, vključno s profiliranjem, kar opredeljuje 22. člen (1) in (4) GDpR in vsaj v teh primerih pomembne podatke o vključeni logiki ter o pomembnosti in predvidenih posledicah tovrstne obdelave za podatkovni subjekt.

  Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer. Če podatkovni subjekt želi izkoristiti pravico do dostopa, se lahko kadarkoli obrne na zaposlene pri upravljavcu.

 • c) pravica do popravka

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo daje evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. upoštevajoč namen obdelave ima podatkovni subjekt pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Če želi podatkovni subjekt uveljaviti pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na zaposlene pri upravljavcu.

 • d) pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo priznava evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, upravljavec pa je dolžan brez nepotrebnega odlašanja te osebne podatke izbrisati, če obstaja eden od naslednjih razlogov in dokler obdelava the podatkov ni nujna:

  • Osebni podatki niso več potrebni za namene za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
  • podatkovni subjekt prekliče soglasje na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) 6. člena (1) GDpR ali točko (a) 9. člena (2) GDpR in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
  • podatkovni subjekt nasprotuje obdelavi podatkov v skladu z 21. členom (2) (b) GDpR in ni prevladujočih zakonitih razlogov za obdelavo oziroma podatkovni subjekt nasprotuje obdelavi v skladu z 21. členom (2) GDpR.
  • Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
  • Osebne podatke morajo biti izbrisani zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti v pravu unije ali zakonodaji države članice, ki velja za upravljavca.
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz 8. člena (1) GDpR.
 • Če obstaja eden od zgoraj navedenih razlogov in podatkovni subjekt zahteva izbris osebnih podatkov, ki jih OXYHELp iNDustrY sRL hrani, se lahko kadarkoli obrne na zaposlene pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju OXYHELp iNDustrY sRL mora zagotoviti, da se zahteva za izbris takoj izpolni V primeru, kjer je upravljavec osebne podatke javno objavil in je v skladu s 17. členom (1) dolžan izbrisati osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke obvesti, da je podatkovni subjekt zahteval izbris pri vseh upravljavcih vseh povezav do njegovih osebnih podatkov ali njihovih kopij ali ponovitev, v primerih, ko obdelava ni potrebna. Zaposleni v OXYHELp iNDustrY sRL bodo v posameznih primerih pripravili potrebne ukrepe.
 • e) pravica do omejitve obdelave

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo priznava evropski zakonodajalec, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, kadar velja eden od naslednjih pogojev:

  • Podatkovni subjekt izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita in podatkovni subjekt nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
  • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih podatkovni subjekt potrebuje za uveljavljanje, vzpostavljanje ali obrambo pri pravnih zahtevkih.
  • Skladno z 21. členom (1) GDPR je podatkovni subjekt nasprotoval obdelavi, dokler se ne preveri, če zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi podatkovnega subjekta.

  Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in podatkovni subjekt zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani OXYHELP INDUSTRY SRL, se lahko kadarkoli obrne na zaposlene pri upravljavcu. Omejitev obdelave bo uredil zaposleni pri OXYHELP INDUSTRY SRL.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo priznava evropski zakonodajalec, da prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanj in so bili posredovani upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Podatke lahko upravljavec posreduje drugim upravljavcem brez omejevanja upravljavca, ki so mu bili osebni podatki posredovani, pod pogojem, da obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) 6. člena (1) GDPR ali točko (a) 9. člena (2) GDPR, ali na pogodbi v skladu s točko (b) 61. člena (1) GDPR, obdelava pa se izvaja samodejno, pod pogojem, da obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali za izvajanje uradnega pooblastila, ki ga pridobi upravljavec.
  Poleg tega ima podatkovni subjekt pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z 201. členom (1) GDPR pravico, da se osebni podatki posredujejo neposredno od enega upravljavca drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in kadar to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.
  Za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov se lahko podatkovni subjekt kadarkoli obrne na zaposlene pri OXYHELP INDUSTRY SRL.

 • g) Pravica do ugovora

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo priznava evropski zakonodajalec, da na podlagi svojega posebnega položaja kadarkoli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in ki temelji na točki (e) ali (f) 6. člena (1) GDPR. To velja tudi za profiliranje na osnovi teh določb. OXYHELP INDUSTRY SRL v primeru prejetega ugovora osebne podatke ne bo več obdeloval, razen če lahko dokažemo, da so za obdelavo prisotni legitimni neizogibni razlogi, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami podatkovnega subjekta na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, vzpostavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  Če OXYHELP INDUSTRY SRL osebne podatke obdeluje za namene neposrednega trženja, ima podatkovni subjekt pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za namen takšnega trženja. To velja za profiliranje, ki je povezano s takšno vrsto neposrednega trženja. Če podatkovni subjekt nasprotuje obdelavi podatkov v družbi OXYHELP INDUSTRY SRL za namene neposrednega trženja, družba OXYHELP INDUSTRY SRL osebnih podatkov v ta namen ne bo več obdelovala.
  Poleg tega ima podatkovni subjekt pravico, da na podlagi svojega specifičnega položaja nasprotuje obdelavi svojih osebnih podatkov s strani družbe OXYHELP INDUSTRY SRL za znanstvene ali zgodovinske namene, ali za statistične namene v skladu s 89. členom (1) GDPR, razen v primerih, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu.
  Za uveljavitev pravice do ugovora se lahko podatkovni subjekt obrne na vse zaposlene pri OXYHELP INDUSTRY SRL. Hkrati ima podatkovni subjekt v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58/EC, pravico do nasprotovanja samodejni obdelavi podatkov z uporabo tehničnih specifikacij.

 • h) Samodejno posamezno odločanje, vključno s profiliranjem

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec, da ne bo predmet odločitve, ki temelji izključno na samodejni obdelavi, vključno s profiliranjem in ki ima pravne učinke, ki se nanašajo nanj, ali na podoben način znatno vplivajo nanj, če odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med podatkovnim subjektom in upravljavcem podatkov, ali (2) ni dovoljena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca podatkov, in ki hkrati določa ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin ter zakonitih interesov podatkovnega subjekta, ali (3) ne temelji na izrecnem soglasju podatkovnega subjekta.
  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med podatkovnim subjektom in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju podatkovnega subjekta, družba OXYHELP INDUSTRY SRL sprejme ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin podatkovnega subjekta ter njegovih zakonitih interesov, najmanj pravico do človeškega posredovanja s strani upravljavca podatkov, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.
  Če želi podatkovni subjekt uveljavljati pravice, ki se navezujejo na samodejno individualno odločanje, se lahko kadarkoli obrne na vse zaposlene pri družbi OXYHELP INDUSTRY SRL.

 • i) Pravica do preklica privolitve za varstvo podatkov

  Vsak podatkovni subjekt ima pravico, ki jo daje evropski zakonodajalec, da kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov.
  Če želi podatkovni subjekt uveljaviti pravico do preklica privolitve, se lahko kadarkoli obrne na vse zaposlene pri OXYHELP INDUSTRY SRL.

12. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo omrežja Facebook

ONa tej spletni strani je upravljavec integriral komponente podjetja Facebook. Facebook je družbeno omrežje.
Družbeno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo, oziroma interakcijo v virtualnem prostoru. Družbena omrežja lahko služijo kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj, oziroma internetni skupnosti omogočajo, da predstavlja osebne ali poslovne podatke. Facebook uporabnikom družabnega omrežja omogoča, da ustvarijo zasebne profile, objavljajo fotografije in se povezujejo z uporabo prošenj za prijateljstvo.

Sedež družbe Facebooka je na naslovu Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države Amerike. Če posameznik živi zunaj Združenih držav Amerike ali Kanade, je upravljavec Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim obiskom ene izmed strani spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec, kjer je integrirana komponenta Facebook (vtičniki Facebooka), spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno zažene prikaz ustrezne komponente Facebooka iz Facebooka. Seznam vseh Facebook vtičnikov je dostopen na naslednji povezavi:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med izvajanjem tehničnega postopka se Facebook seznani s tem, katero specifično pod-stran naše spletne strani je podatkovni subjekt obiskal.

Če je podatkovni subjekt hkrati prijavljen na Facebooku, ta ob vsakem obisku podatkovnega subjekta in za celotno trajanje njegovega obiska spletne strani ugotavlja, katere pod-strani je podatkovni subjekt obiskal. Ti podatki se zbirajo preko komponente Facebook in so povezani s pripadajočim računom podatkovnega subjekta na Facebooku. Če podatkovni subjekt klikne na enega od gumbov Facebook, ki so integrirani na naši spletni strani, npr. gumb “všeč mi je”, ali če podatkovni subjekt objavi komentar, Facebook te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom podatkovnega subjekta in osebne podatke shrani.

Facebook vedno prejema podatke o obisku spletne strani s strani podatkovnega subjekta preko komponente Facebook, v kolikor je podatkovni subjekt v času obiska naše spletne strani hkrati prijavljen na omrežju Facebook. To se zgodi ne glede na to, ali podatkovni subjekt klikne na komponento Facebooka, ali ne. Če podatkovni subjekt nasprotuje tovrstnemu prenosu podatkov na omrežju Facebook ga lahko prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi s svojega računa na Facebooku.

Smernice o varstvu podatkov, ki jih je objavil Facebook, so na voljo na:
https://facebook.com/about/privacy/ in nudijo podatke o tem kako Facebook zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke.
Tam so opisane tudi katere možnosti nastavitev Facebook ponuja za zaščito zasebnosti podatkovnega subjekta. Dodatno so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo izključitev prenosa podatkov na Facebook. Te nastavitve lahko podatkovni subjekt uporablja za preprečevanje prenosa podatkov na Facebook.

13. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google AdSense

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponente Google AdSense. Google AdSense je spletna storitev, ki omogoča postavitev oglasov na spletna mesta tretjih oseb. Google AdSense temelji na algoritmu, ki izbere oglase prikazane na spletnih mestih tretjih oseb, da se ti ujemajo z vsebino posamezne spletne strani tretjih oseb. Google AdSense omogoča ciljno iskanje internetnih uporabnikov na podlagi interesov, ki se izvaja z ustvarjanjem posameznih uporabniških profilov

Podjetje Google’s AdSense upravlja Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Namen komponente Google AdSense je oglaševanje na naši spletni strani. Google AdSense namesti piškotek v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta. Definicija piškotkov je opisana zgoraj. Z omogočenim piškotkom lahko Alphabet Inc. analizira uporabo naše spletne strani. Z vsakim obiskom posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in kjer je integrirana komponenta Google AdSense, bo spletni brskalnik informacijskega sistema podatkovnega subjekta samodejno posredoval podatke preko komponente Google AdSense za namene spletnega oglaševanja in poravnave provizij družbi Alphabet Inc. Med izvajanjem tega tehničnega postopka podjetje Alphabet Inc. pridobi informacije o osebnih podatkih, kot je IP naslov podatkovnega subjekta, ki Alphabet Inc. med drugim pomaga razumeti izvor obiskovalcev in klikov ter posledično ustvarjati provizijske poravnave.

Kot je navedeno zgoraj, lahko podatkovni subjekt piškotke kadarkoli onemogoči preko naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in s tem piškotke trajno onemogoči. Tovrstna prilagoditev uporabljenega spletnega brskalnika obenem prepreči, da bi družba Alphabet Inc. namestila piškotek v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta. Piškotki, ki jih Alphabet Inc. že uporablja se prav tako lahko kadarkoli izbrišejo preko spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij.

Google AdSense uporablja tudi tako imenovane sledilne piksle. Sledilni piksel je miniaturna grafika, ki je vgrajena v spletne strani in omogoča snemanje in analizo dnevniških datotek za potrebe statistične analize. Alphabet Inc. lahko na podlagi vgrajenih sledilnih pikslov ugotovi, če in kdaj podatkovni subjekt obišče spletno stran in katere povezave odpre. Sledilni piksli med drugim služijo za analizo pretoka obiskovalcev na spletni strani.

Preko Google AdSense se osebni podatki in informacije, ki vključujejo tudi IP naslov in so potrebni za zbiranje in obračun prikazanih oglasov posredujejo družbi Alphabet Inc. v Združenih državah Amerike. Ti osebni podatki bodo shranjeni in obdelani v Združenih državah Amerike. Alphabet Inc. lahko s tem tehničnim postopkom razkrije zbrane osebne podatke tretjim osebam.

Google AdSense je podrobneje pojasnjen na naslednji povezavi:
https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi Google Analytics) (s funkcijo anonimizacije)

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizatorja). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje, shranjevanje in analiza podatkov o vedenjskih vzorcih obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o spletni strani, s katere je oseba dostopa (t.i. naslovitelj), katere pod-strani je obiskala, ali kako pogosto in koliko časa je obisk pod-strani trajal. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletne strani in za izvedbo analize stroškov in donosnosti spletnega oglaševanja.

Podjetje Google’s Analytics upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Za spletno analitiko preko Google Analytics upravljavec uporablja aplikacijo “_gat. _anonymizeIp”. Z uporabo te aplikacije Google skrajša IP naslov internetne povezave podatkovnega subjekta in ga anonimizira, ko ta obiskuje naše spletne strani iz držav članic Evropske unije, ali drugih držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analiza prometa na naši spletni strani.  Zbrane podatke in informacije Google med drugim uporablja za ocenjevanje uporabe naše spletne strani ter za zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih straneh ter za zagotavljanje drugih storitev, ki se nanašajo na uporabo naše spletne strani.

Google Analytics namesti piškotek na informacijski sistem podatkovnega subjekta. Definicija piškotkov je opisana zgoraj. Z namestitvijo piškotka lahko Google analizira uporabo naše spletne strani. Z vsakim obiskom posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in v kjer je integrirana komponenta Google Analytics, spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta preko komponente Google Analytics samodejno posreduje podatke za namene spletnega oglaševanja in poravnave provizij Googlu. Med izvajanjem tega tehničnega postopka Google pridobiva osebne podatke, kot je IP-naslov podatkovnega subjekta, ki Googlu med drugim pomagajo razumeti izvor obiskovalcev in klikov ter nato ustvariti provizijske poravnave.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, iz katere posameznik dostopa ter pogostost obiskov spletne strani s strani podatkovnega subjekta. Pri vsakem obisku naše spletne strani se takšni osebni podatki vključno z IP naslovom za dostop do interneta, ki ga podatkovni subjekt uporablja, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke hrani Google v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane med izvajanjem tehničnega postopka posreduje tretjim osebam.

Kot je navedeno zgoraj, lahko podatkovni subjekt piškotke kadarkoli onemogoči preko naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in nameščanje piškotkov s tem trajno onemogoči. Tovrstna prilagoditev uporabljenega spletnega brskalnika obenem Google Analytics prepreči nameščanje piškotka v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta. Piškotki, ki jih Google Analytics že uporablja se prav tako lahko kadarkoli izbrišejo preko spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij.

Poleg tega ima podatkovni subjekt možnost, da zavrne zbiranje podatkov, ki jih ustvari Google Analytics in ki so povezani z uporabo te spletne strani ter obdelavo teh podatkov v vse namene s strani Googla. V ta namen mora podatkovni subjekt prenesti in namestiti dodatek za brskalnik na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ta dodatek za brskalnik Google Analytics preko JavaScript-a sporoči, da se podatki in informacije o obisku spletnih strani ne smejo posredovati Google Analytics. Google šteje namestitev dodatkov za brskalnik kot zavrnitev. Če se sistem informacijske tehnologije podatkovnega subjekta pozneje izbriše, oblikuje ali ponovno namesti, mora podatkovni subjekt ponovno namestiti dodatke za brskalnik, da ponovno onemogoči Google Analytics.  Če je dodatek brskalnika odstranil podatkovni subjekt, ali katera koli druga oseba v njegovi pristojnosti, ali je ta onemogočen, je mogoče dodatek za brskalnik ponovno namestiti ali ponovno aktivirati

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na povezavi: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ in na povezavi: http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je podrobneje pojasnjen na naslednji povezavi https://www.google.com/analytics/.

15. Določbe o varstvu podatkov pri uporabi storitve Google Remarketing

Na tej spletni strani je upravljavec integriral storitve Google Remarketing. Google Remarketing je funkcija Google AdWords, ki podjetjem omogoča, da spletnim uporabnikom, ki so že obiskali spletno mesto njihovega podjetja, prikazuje oglase. Integracija orodja Google Remarketing podjetju omogoča, da ustvarja oglase, ki temeljijo na uporabnikih in na tak način uporabnikom prikaže ustrezne oglase, ki jih utegnejo zanimati.

Podjetje Google Remarketing upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Namen Google Remarketinga je oglaševanje po meri, ki ustreza uporabniškim interesom.  Google Remarketing nam omogoča prikazovanje oglasov v Googlovem omrežju ali na drugih spletnih straneh, ki temeljijo na potrebah posameznika in so prilagojeni interesom spletnih uporabnikov.

Google Remarketing nastavi piškotek v informacijski sistem podatkovnega subjekta. Definicija piškotkov je opisana zgoraj. Nameščeni piškotki Googlu omogočajo prepoznavanje obiskovalca naše spletne strani, če ta zaporedno obišče spletne strani, ki so prav tako del oglaševalske mreže Google.  Z vsakim obiskom spletne strani, kjer je storitev Google Remarketing integrirana, se spletni brskalnik podatkovnega subjekta samodejno identificira z Googlom. Med izvajanjem tega tehničnega postopka Google prejme osebne podatke, kot so IP-naslov ali brskalen navade uporabnika, ki jih Google med drugim uporablja za oglaševanje po meri.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, npr. spletnih strani, ki jih podatkovni subjekt obiskuje. Ob vsakem obisku naše spletne strani, se osebni podatki, vključno z naslovom IP za dostop do interneta, ki ga podatkovni subjekt uporablja posredujejo družbi Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke hrani Google v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane med izvajanjem tehničnega postopka posreduje tretjim osebam.

Kot je navedeno zgoraj, lahko podatkovni subjekt piškotke kadarkoli onemogoči preko naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in piškotke tako trajno zavrne. Takšna prilagoditev uporabljenega spletnega brskalnika Googlu obenem prepreči, da bi v informacijsko-tehnološkem sistemu podatkovnega subjekta namestil piškotek. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih Google že uporablja, kadarkoli izbrišejo preko spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij.

Podatkovni subjekt ima tudi možnost, da zavrne Google oglaševanje na podlagi osebnih interesov. V ta namen mora podatkovni subjekt obiskati naslednjo povezavo www.google.de/settings/ads in nastaviti želene nastavitve na vseh spletnih brskalnikih, ki jih uporablja

Dodatne informacije in dejanske določbe o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na povezavi:https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google-AdWords

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponente Google-AdWords. Google AdWords je storitev za spletno oglaševanje, ki oglaševalcu omogoča objavo oglasov v rezultatih iskalnika Google in v oglaševalskem omrežju Google. Google AdWords oglaševalcu omogoča, da vnaprej opredeli določene ključne besede s pomočjo katerih se oglas v rezultatih iskanja Google prikaže takrat, ko uporabnik uporabi brskalnik za pridobitev iskalnega rezultata, ki se navezuje na ključno besedo. V Googlovem oglaševalskem omrežju se oglasi pojavijo na ustreznih spletnih straneh z uporabo samodejnega algoritma, upoštevajoč predhodno določene ključne besede.

Podjetje Google’s AdSense upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene države Amerike.

Namen storitve Google AdWords je promocija naše spletne strani z implementacijo ustreznega oglaševanja na spletnih straneh tretjih oseb in v rezultatih iskalnika Google ter oglaševanje tretjih oseb na naši spletni strani.

Če podatkovni subjekt dostopa do naše spletne strani preko oglasa Googla, se v njegov informacijski sistem preko Googla namesti piškotek za pretvorbo. Definicija piškotkov je opisana zgoraj. Piškotek za pretvorbo izgubi veljavnost po 30 dneh in se ne uporablja za identifikacijo podatkovnega subjekta. Če piškotek ni potekel, se piškotek za pretvorbo uporablja za preverjanje, ali so bile določene pod-strani na naši spletni strani uporabljene, npr. nakupovalna košarica iz sistema spletne trgovine. Piškotek za pretvorbo tako Googlu kot upravljavcu omogoča, da ugotovita, če je oseba, ki je dostopala do AdWords oglasa na naši spletni strani, ustvarila naročilo, oziroma, izvedla ali preklicala prodajo blaga.

Podatke in informacije, ki so zbrani z uporabo piškotka za pretvorbo Google uporablja za pripravo statističnih podatkov o obisku naše spletne strani. Ti statistični podatki o obisku se uporabljajo za določitev skupnega števila uporabnikov, ki so bili prikazani preko oglasov AdWords, za ugotavljanje uspešnosti ali neuspešnosti vsakega oglasa AdWords in za optimizacijo naših nadaljnjih oglasov AdWords. Naše podjetje in drugi oglaševalci Google AdWords od Googla ne prejemajo podatkov, ki bi lahko podatkovni subjekt identificirali

Piškotek za pretvorbo shranjuje osebne podatke, npr. spletne strani, ki jih je podatkovni subjekt obiskal. Ob vsakem obisku naše spletne strani se osebni podatki, vključno z naslovom IP za dostop do interneta, ki ga podatkovni subjekt uporablja, posredujejo družbi Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke hrani Google v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane med izvajanjem tehničnega postopka posreduje tretjim osebam.

Podatkovni subjekt lahko piškotke kadarkoli onemogoči preko naše spletne strani s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno zavrne shranjevanje piškotkov. Tovrstna prilagoditev uporabljenega spletnega brskalnika hkrati prepreči, da bi družba Google namestila piškotek v informacijski sistem podatkovnega subjekta. Piškotki, ki jih Google AdWords že uporablja, se lahko kadarkoli izbrišejo preko spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij.

Podatkovni subjekt ima možnost, da zavrne Google oglaševanje po meri na podlagi interesov. V ta namen mora podatkovni subjekt na vseh brskalnikih, ki jih uporablja obiskati povezavo: www.google.de/settings/ads in nastaviti želene nastavitve.

Dodatne informacije in dejanske določbe o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na povezavi: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo omrežja Instagram

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponente omrežja Instagram. Instagram je storitev, ki se jo lahko opredeli kot avdiovizualna platforma, ki uporabnikom omogoča izmenjavo fotografij in videoposnetkov ter izmenjavo tovrstnih vsebin z drugimi družbenimi omrežji.

Podjetje, ki upravlja storitve, ki jih ponuja Instagram, je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ZDA.

Z vsakim obiskom posameznih strani spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in kjer je integrirana komponenta Instagram (Insta gumb), spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno zažene prenos prikaza ustrezne komponente Instagrama iz Instagrama. Med izvajanjem tehničnega postopka se Instagram seznani s specifičnimi pod-stranmi na naši spletni strani, ki jih podatkovni subjekt obišče

Če je podatkovni subjekt hkrati prijavljen na Instagramu, Instagram vsakokrat, ko podatkovni subjekt obišče našo spletno stran ter skozi celotno trajanje njegovega obiska ugotavlja, katere pod-strani spletne strani je obiskal. Ti podatki se zbirajo preko komponente Instagrama in so povezani z ustreznim računom podatkovnega subjekta na Instagramu. Če podatkovni subjekt klikne na enega od gumbov Instagrama, ki so integrirani na naši spletni strani, Instagram te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom podatkovnega subjekta in osebne podatke shrani.

Instagram preko komponente Instagram prejema podatke, da je podatkovni subjekt obiskal našo spletno stran, če je ta med obiskom naše spletne strani prijavljen na Instagramu. To se zgodi ne glede na to, ali podatkovni subjekt klikne na komponento Instagrama, ali ne. Če podatkovni subjekt tovrstnemu prenosu podatkov na omrežju Instagram nasprotuje, ga lahko prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi s svojega Instagram računa.

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Google so na voljo na povezavah:
https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo omrežja LinkedIn

Upravljavec je na tej spletni strani integriral komponente družbe LinkedIn. LinkedIn je spletno družbeno omrežje, ki uporabnikom z obstoječimi poslovnimi stiki omogoča povezovanje in vzpostavljanje novih poslovnih stikov. Več kot 400 milijonov registriranih uporabnikov v več kot 200 državah sveta uporablja LinkedIn, kar pomeni, da je LinkedIn trenutno največja platforma za poslovne stike in ena najbolj obiskanih spletnih strani na svetu

Podjetje LinkedIn upravlja LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE. Za zadeve, ki se navezujejo na zasebnost zunaj ZDA je odgovorna družba LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Ob vsakem obisku posamezne strani spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in v kjer je integrirana komponenta LinkedIn (vtičniki LinkedIn), spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno zažene prikaz ustrezne komponente LinkedIn iz LinkedIna. Več podatkov o vtičniku LinkedIn je na voljo na spodnji povezavi: https://developer.linkedin.com/plugins. Med izvajanjem tehničnega postopka se LinkedIn seznani s specifičnimi pod-stranmi naše spletne strani, ki jih podatkovni subjekt obišče.

Če je podatkovni subjekt hkrati prijavljen na LinkedInu, LinkedIn vsakokrat, ko podatkovni subjekt obišče naše spletne strani in skozi celotno trajanje njegovega obiska ugotavlja, katere pod-strani naše spletne strani je podatkovni subjekt obiskal. Ti podatki se zbirajo preko komponente LinkedIn in so povezani s pripadajočim računom podatkovnega subjekta na LinkedInu. Če podatkovni subjekt klikne na enega od gumbov LinkedIn, ki so integrirani na naši spletni strani, LinkedIn te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom podatkovnega subjekta in osebne podatke shrani.

LinkedIn preko komponente LinkedIn prejme informacije, da je podatkovni subjekt obiskal našo spletno stran, pod pogojem, da je podatkovni subjekt v času, ko je obiskal našo spletno stran, prijavljen na LinkedIn. To se zgodi ne glede na to, ali podatkovni subjekt klikne na komponento LinkedIn, ali ne. Če podatkovni subjekt tovrstnemu prenosu podatkov na omrežju LinkedIn nasprotuje, ga lahko prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi s svojega računa na omrežju LinkedIn

LinkedIn preko povezave https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nudi možnost preklica prejemanja elektronskih sporočil, sms sporočil in oglasov po meri, kot tudi možnost upravljanja z nastavitvami oglasov. LinkedIn uporablja tudi hčerinska podjetja, kot so Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua in Lotame. Ti piškotki se lahko onemogočijo preko povezave:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Veljavni pravilnik o zasebnosti za LinkedIn je na voljo na povezavi:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika piškotkov LinkedIn je na voljo na povezavi:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo omrežja Twitter

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponente podjetja Twitter. Twitter je večjezična, javno dostopna storitev v obliki mikrobloga, na kateri lahko uporabniki objavljajo in delijo tako imenovane “tvite”, t. j. kratka sporočila, katerih dolžina je omejena na 280 znakov. Tovrstna kratka sporočila so na voljo vsem, tudi posameznikom, ki niso prijavljeni na omrežju Twitter. Tviti so prikazani tudi t. i. sledilcem posameznega uporabnika. Sledilci so drugi uporabniki omrežja Twitter, ki sledijo uporabnikovim tvitom. Hkrati Twitter omogoča, da s »hashtagi«, povezavami ali retviti naslavljate širše občinstvo.

Družba, ki upravlja Twitter, je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE.

Z vsakim obiskom ene izmed strani na spletnem mestu, ki ga upravlja upravljavec in kjer je integrirana komponenta Twitter (vtičniki Twitter), spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno zažene prikaz ustrezne komponente Twitter iz omrežja Twitter. Več informacij o gumbih Twitter je na voljo na povezavi: https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Med izvajanjem tehničnega postopka je Twitter seznanjen s specifičnimi pod-stranmi našega spletnega mesta, ki jih je podatkovni subjekt obiskal. Namen integracije komponente omrežja Twitter je prenos vsebine te spletne strani, ki obiskovalcem naše strani omogoča, da jo predstavijo digitalnemu svetu in povečajo število njenih obiskovalcev.

Če je podatkovni subjekt hkrati prijavljen na omrežju Twitter, Twitter ob vsakem obisku podatkovnega subjekta naše spletne strani in skozi celotno trajanje njegovega obiska ugotavlja, katere pod-strani naše spletne strani je podatkovni subjekt obiskal. Ti podatki se zbirajo preko komponente Twitterja in so povezani s pripadajočim računom podatkovnega subjekta na omrežju Twitter. Če podatkovni subjekt klikne na enega od gumbov Twitter, ki so integrirani na naši spletni strani, Twitter te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom podatkovnega subjekta in osebne podatke shrani

Dostop do veljavnih določb o varstvu podatkov na omrežju Twitter je na voljo na povezavi: https://twitter.com/privacy?lang=en

20. Določbe o varstvu podatkov v zvezi z uporabo omrežja YouTube

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponente podjetja YouTube. YouTube je spletni videoportal, ki ustvarjalcem video vsebin omogoča, da brezplačno delijo video posnetke z drugimi uporabniki, ki jih lahko brezplačno gledajo, pregledujejo in komentirajo. YouTube omogoča objavo vseh vrst videoposnetkov, tako da lahko gledate filme in televizijske oddaje, kot tudi glasbene videoposnetke, napovednike in videoposnetke, ki jih uporabniki ustvarijo preko spletnega portala.

Podjetje, ki upravlja YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE.

Z vsakim obiskom ene izmed strani na spletnem mestu, ki ga upravlja upravljavec in kjer je integrirana komponenta Youtube (vtičniki Youtube), spletni brskalnik v informacijskem sistemu podatkovnega subjekta samodejno zažene prikaz ustrezne komponente Youtube iz Youtuba. Več podatkov o YouTubu lahko najdete na povezavi: https://www.youtube.com/yt/about/en/ Med izvajanjem tehničnega postopka je Youtube seznanjen s specifičnimi pod-stranmi naše spletne strani, ki jih je podatkovni subjekt obiskal.

Če je podatkovni subjekt prijavljen na omrežju YouTube, YouTube ob vsakem obisku pod-strani, ki vsebuje YouTube videoposnetek, prepozna, katero podstran našega spletnega mesta je podatkovni subjekt obiskal. Te podatke zbirata Youtube in Google in so povezani s pripadajočim računom podatkovnega subjekta na Youtubu.

YouTube in Google preko komponente YouTube prejemata podatke o tem, da je podatkovni subjekt obiskal našo spletno stran, če je ta v času obiska naše spletne strani prijavljen na svojem YouTube profilu; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik klikne na YouTube videoposnetek, ali ne. Če podatkovni subjekt tovrstnemu prenosu podatkov Youtubu in Googlu nasprotuje, ga lahko prepreči tako, da se pred obiskom naše spletne strani odjavi s svojega Youtube računa.

Določbe o varstvu podatkov na omrežju YouTube, ki so na voljo na povezavi: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, opredeljujejo in pojasnjujejo zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov s strani YouTuba in Googla.

21. Pravna podlaga za obdelavo

Pravno podlago za obdelavo za katero pridobimo soglasje za določen namen obdelave predstavlja 6. člen (1) (a) GDPR. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe s podatkovnim subjektom, kot je to v primeru, kadar so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje kakršnekoli druge storitve, obdelava podatkov temelji na 6. členu (1) (b) GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo pred-pogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje veljajo zakonska določila, ki zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na 6. členu (1) (c) GDPR.

V redkih primerih je lahko obdelava osebnih podatkov nujna za zaščito življenjskih interesov podatkovnega subjekta, ali drugih fizičnih oseb. To se lahko zgodi v primeru, če se obiskovalec poškoduje v našem podjetju in je treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge bistvene podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na 6. členu (1) (d) GDPR.

Obenem bi lahko postopki obdelave temeljili na 6. členu (1) (f) GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem izmed zgoraj navedenih pravnih podlag, če je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih naše podjetje ali tretja oseba želi izpolnjevati, razen če so ti interesi podrejeni interesom ali temeljnim pravicam in svoboščinami podatkovnega subjekta, ki zahteva zaščito osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dopustni, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. Njihovo mnenje je bilo, da se lahko kot legitimni interes šteje, če je podatkovni subjekt stranka upravljavca (uvodna izjava 47, 2. stavek GDPR).

22. Zakoniti interesi, ki jih ima upravljavec ali tretje osebe

Če obdelava osebnih podatkov temelji na 6. členu (1) (f) GDPR, je naš zakoniti interes poslovanje v korist vseh naših zaposlenih in delničarjev.

23. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Kriterij, ki se uporablja za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, pod pogojem, da niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbe ali sklenitev pogodbe.

24. Določitev osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost podatkovnega subjekta, da posreduje osebne podatke; možne posledice v primeru ne-posredovanja

Pojasnjujemo, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi) in lahko izhaja tudi iz pogodbenih določb (npr. informacije o pogodbenem partnerju).
V določenih okoliščinah je na primer treba skleniti pogodbo s podatkovnim subjektom in njegovimi osebnimi podatki, ki jih moramo nato obdelati. Podatkovni subjekt nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naša družba z njim sklene pogodbo. Če osebni podatki niso posredovani, pogodbe s podatkovnim subjektom ni mogoče skleniti.
Preden podatkovni subjekt posreduje osebne podatke se mora obrniti na kateregakoli zaposlenega. Zaposleni podatkovnemu subjektu pojasni, ali je posredovanje osebnih podatkov obvezno z zakonom ali pogodbo, ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice neuporabe osebnih podatkov

25. Obstoj samodejnega odločanja

Ta pravilnik o zasebnosti je ustvaril generator pravilnikov o zasebnosti Nemškega združenja za varstvo podatkov ki je bil razvit v sodelovanju z odvetniki za varstvo zasebnosti iz pravne službe WILDE BEUGER SOLMECKE, v Kölnu.