1. Komore in dodatna oprema OxyHelp

Kaj je vključeno v standardno ceno hiperbarične kisikove komore OxyLife I?

Cena vključuje komoro in nadzorno enoto OxyLife I, brez dodatne opreme, kot je klimatska naprava.

Enoprostorne komore se ne dobavljajo po delih. Zunanji premer mora biti manjši kot je širina vrat prostora. Komora dimenzije 80 cm potrebuje 88 cm široko vratno odprtino za dostop.

Komora ima v notranjosti standardne šobe za dovajanje, ki se lahko povežejo s katero koli vrsto mask. Poiščite tip maske, s katero se boste počutili udobno in jo uporabite. Prosimo vas, da maske kupite sami, lokalno.

Komunikacija med operaterjem in uporabnikom poteka preko samostojnega dvosmernega interfona, ki je nameščen znotraj komore. Audio-video opcija je na voljo samo za zabavo.

Ne, vsi izdelki OXYHELP (Oxylife I in Oxylife C) so registrirani kot nemedicinski, komercialni pripomočki, ki se uporabljajo za wellness in sprostitev.

Najvišji dovoljen tlak, ki se uporablja v Oxylife nemedicinskih komorah znaša 0,5 Bar oziroma 1,5 ATM.

2. Upravljanje hiperbaričnih komor OxyHelp

Ali je pred uporabo komore priporočljivo opraviti zdravniški pregled

Da.

Da.

Da.

Pri počasnem zniževanju tlaka se pritisk v komori izenači z zunajim pritiskom v približno 8 minutah.

Raven tlaka in trajanje tretmaja lahko nastavite kadarkoli, tudi med samim izvajanjem tretmaja, iz vmesnika na dotik na nadzorni enoti – zunaj komore. Znotraj komore takšne spremembe niso na voljo, v kolikor je nadzorna plošča nastavljena tako, da omogoča upravljanje te nastavitve izključno s strani zunanjega operaterja. Možni ukazi znotraj komore brez zunanjega upravljanja so: vklop/izklop komore in/ali stikala za hlajenje. Če operater nastavi krmilno ploščo tako, da je omogočeno upravljanje od znotraj, so v notranjosti komore na voljo tudi vse nastavitve tlaka in druge funkcije.

3. Varnost uporabe

40 sekund.

Temperatura v komori je odvisna od več dejavnikov:

  • Čas uporabe kompresorja Dlje, kot se uporablja, toplejši je zrak, ki se črpa v komoro. Hlajenje je potrebno zlasti, kadar se komora uporablja neprekinjeno več kot eno uro.
  • Uporabnikova telesna toplota. Telesa nekaterih ljudi ustvarjajo več toplote kot druga, zato se lahko nekateri počutijo dobro tudi brez hladilne naprave, drugi pa ne.

Komore so testirane do 2,4 ATM brez znakov deformacij.

Na trgu imamo večje število komor z več tisoč obratovalnimi urami, ki ne kažejo znakov obrabe zaradi obremenitev.

Največje tveganje, ki sem ga videl pri mehkih komorah, je zastrupitev s CO2 v primeru izpada električne energije. Ljudje lahko zaspijo v komori in pride do izpada električne energije. Kompresor preneha prezračevati komoro, ta ostane napihnjena kot balon, a ni izmenjave z zunanjim zrakom.

Še vedno je na voljo 700 litrov zraka, vendar pa nastajanje ogljikovega dioksida znotraj komore predstavlja nevarnost za zdravje. V primeru izpada električne energije se komora OxyHelp samodejno dekompresira, vrata se odprejo, tako da zrak hitro prodre v komoro. Torej je uporaba popolnoma varna tudi kadar uporabnik spi in nikogar ni blizu.

4. Garancija in vzdrževanje

Kakšno je splošno jamstvo in garancija za hiperbarične kisikove komore OxyLife I?

Dokazano je bilo, da kapsula deluje vsaj 3–4 leta brez kakršnega koli posredovanja. Glede na dolgo življenjsko dobo komore OxyLife I je potrebno relativno malo vzdrževanja.

Dokazano je bilo, da kapsula deluje vsaj 3–4 leta brez kakršnega koli posredovanja. Edini predvidljivi problem po 3–4 letih uporabe je trim tesnilo okoli vstopne odprtine, ki ga je potrebno zamenjati. Za tak postopek smo pripravili video navodila, zagotovimo pa tudi trim tesnilo in vezivo. Postopek traja približno 2 uri in ne zahteva posebnih spretnosti.

Tekoči stroški

Račun za električno energijo, poraba energije:

  1. Kompresor - 380 Watt
  2. Koncentrator kisika - 650 Watt
  3. Sistem za hlajenje - 500 Watt

Kompresor

Kompresorska enota ima 2 kompleta zračnih filtrov, 0,05 in 0,01 mikrona, pri pretoku 100 l/min pa bodo filtri delovali 20 000 ur. Življenjska doba zračne črpalke je približno 8000 ur. Stroški zračne črpalke - 400 evrov

AirSep koncentrator kisika

Filter za grobe delce boste morali očistiti le enkrat na teden, skladno z navodili za uporabo ter ga zamenjati enkrat na 2 leti. Življenjska doba koncentratorja je ob ustreznem vzdrževanju 25 000 - 30 000 ur. Molekularno sito je treba zamenjati po 10 000 urah.

Sistem za hlajenje

Uporabljamo ga približno 8 mesecev in nismo seznanjeni s kakršnimikoli zahtevami glede vzdrževanja. Kot kaže je treba paziti le na raven vode in hladilnega plina, kot je priporočeno.

Vzdrževanje je opisano v navodilih za uporabo. V bistvu gre za ohranjanje čiste komore, za čiščenje se uporablja samo nevtralen detergent. Okno samo obrišite z mehko krpo in nevtralnim detergentom ali vodo. Enkrat mesečno, ali ko dobite občutek, da vrata ne drsijo zlahka, nanesite nekaj silikonskega olja na vodilne letve oken. Varnostne lastnosti so pojasnjene v začetnem elektronskem sporočilu in v katalogu Oxyhelp. Prosimo, da jih pozorno preberete.