1. OxyHelp komore i dodatna oprema

Šta uključuje standardna cena za OxyLife I hiperbaričnu komor ?

Cena uključuje telo OxyLife I komore i kontrolnu jedinicu bez ikakvih drugih dodataka, kao što je hladnjak.

Jednomestne komore se ne isporučuju u delovima. Spoljni prečnik mora da stane kroz vrata takav kakav jeste. Komore od 80 cm zahtevaju vrata od 88 cm za pristup.

Komora ima standardne dovodne mlaznice u unutrašnjosti koje mogu povezati bilo koju vrstu maske. Pronađite tip koji vam je prijatno da nosite i koristite ga. Nabavite ih lokalno.

Komunikacija između operatera i korisnika se vrši preko samostalnog dvosmernog interfona koji se nalazi unutar komore. Audio-video opcija služi samo u svrhe zabave.

Ne, svi OXYHELP proizvodi (Oxylife I i Oxylife C) su deklarisani kao nemedicinska, komercijalna sredstva za wellness i relaksacione svrhe.

Pritisak koji se koristi u Oxylife nemedicinskim komorama je maksimalno do 0,5 bara, odnosno 1,5 ATA.

2. Rad sa OxyHelp hiperbaričnim komorama

Da li se preporučuje korisnicima da obave lekarski pregled pre upotrebe komore?

Naravno!.

Da.

Da.

Normalna brzina sporog smanjenja pritiska je oko 8 minuta.

Nivo pritiska i dužina sesije se mogu podesiti u bilo kom trenutku, čak i tokom sesije sa interfejsa touch panela na kontrolnoj jedinici – izvan komore. Iz unutrašnjosti komore takve promene nisu dostupne ako je kontrolna tabla podešena isključivo za spoljnu kontrolu operatera. Moguće komande iz unutrašnjosti komore, bez kontrole operatera su: start/stop i prekidač za uključivanje/isključivanje hlađenja. Ukoliko operater podesi kontrolnu tablu za upravljanje iznutra, sve komande pritiska i druge funkcije su takođe dostupne iz unutrašnjosti komore.

3. Bezbednost upotrebe

40 sekundi.

Temperatura u komori zavisi od nekoliko faktora:

  • Vreme korišćenja kompresora. Što se duže koristi, to je topliji vazduh koji se pumpa unutar komore. Hladnjak je neophodan posebno kada se komora koristi neprekidno duže od jednog sata.
  • Toplota tela pacijenta. Tela nekih ljudi stvaraju više toplote od drugih, tako da se neki ljudi mogu osećati dobro bez hladnjaka, dok drugi možda ne.

Komore su testirane na 2,4 ATA bez znakova deformacije.

Imamo mnogo komora na tržištu sa hiljadama radnih sati bez znakova zamora zbog napona.

Najveći rizik primećen kod „mekih“ komora je trovanje CO2 u slučaju nestanka struje. Ljudi mogu zaspati dok su u komori i dolazi do nestanka struje. Kompresor prestaje da provetrava komoru, komora ostaje naduvana kao balon bez razmene vazduha sa spoljašnjošću.

I dalje će biti dostupno 700 litara vazduha, ali stvaranje ugljen-dioksida unutar komore predstavlja opasnost po zdravlje. U slučaju nestanka struje, OxyHelp komora automatski ispušta pritisak, vrata se spuštaju dopuštajući vazduhu da uđe u komoru. Dakle, čak i kada pacijent spava i nema nikoga u blizini, potpuno je bezbedno.

4. Garancija i održavanje

Koja se opšta vremenska garancija očekuje za OxyLife I hiperbarične komore?

Dokazano je da dizajn kapsule funkcioniše bar 3-4 godine bez ikakve intervencije. Nećete morati da se mučite sa mnogo održavanja tokom dugog veka OxyLife I komore.

Dokazano je da dizajn kapsule funkcioniše bar 3-4 godine bez ikakve intervencije. Jedini predvidivi problem nakon 3-4 godine upotrebe je zaptivka oko ulaza koja će morati da se zameni. Pripremili smo video uputstva za taj postupak, a obezbedićemo i trim zaptivku i spoj. Procedura traje oko 2 sata i ne zahteva posebne veštine.

Tekući troškovi

Račun za struju, potrošnja energije kao što sledi:

  1. Kompresorska jedinica - 380 vati
  2. Koncentrator kiseonika - 650 vati
  3. Sistem za hlađenje - 500 vati

Kompresorska jedinica

Kompresorska jedinica ima 2 kompleta filtera za vazduh, 0,05 i 0,01 mikrona i pri protoku od 100 l/min filteri će raditi 20000 sati. Vek trajanja vazdušne pumpe je oko 8000 sati.

AirSep koncentrator kiseonika

Filter za grube čestice ćete morati da perete samo jednom nedeljno, prema uputstvima u korisničkom priručniku, i da ga zamenite jednom u 2 godine. Radni vek koncentratora je 25000 – 30000 sati uz pravilno održavanje. Molekularno sito treba zameniti nakon 10000 sati.

Sistem hlađenja

Koristimo ga tek oko 8 meseci, ne znam za bilo kakve zahteve za održavanje, pitaću. Verujem da morate samo da održavate nivo vode i rashladnog gasa prema preporukama.

Održavanje je opisano u korisničkom priručniku. U osnovi se radi o održavanju komore čistom i korišćenju samo neutralnog deterdženta. Obrišite prozor samo mekom krpom i neutralnim deterdžentom ili vodom. Nanesite malo silikonskog ulja na vodeće šine prozora jednom mesečno ili kad god osetite da vrata ne klize lako. Sigurnosne funkcije su objašnjene u početnoj e-poruci ili Oxyhelp katalogu. Pročitajte.